Hans Rottenberg

2014.03.03 Hans RothenbergHANS ROTTENBERG 
Hans Rottenberg är Riksdagsledamot för Moderaterna och sitter i Näringsutskottet, Riksdagen. Han är en kandidat till Riksdagen för Moderaterna under valet 2014.

1. Vad anser ni att man kan göra i det svenska samhället för att få mer aktiva medborgare?

Svar: Vi har redan väldigt aktiva medborgare. De flesta medborgare är engagerade på ett eller annat sätt. Engagemanget har bara ändrat form. När jag gick med i moderaterna hade de betydligt fler medlemmar i partiet. Idag har medlemsantalet minskat, men ändå sympatiserar fler medbogare med Moderaterna än vad siffrorna såg ut förr. Skolan har ett stort uppdrag i att visa att engagemang är viktigt.

1(a). Hur ska man engagera ungdomar förorter?

Svar:Jag tycker inte att man ska koppla specifika beteenden (som att vara oengagerad) till specifika områden. Jag har i ett antal fall varit med om att boende/invånare i invandrartäta förorter har varit mer engagerade än vad invånare varit i innerstaden. Orsaken till att många i förorter känner sig utanför kan vara för att de inte har något arbete eller andra sociala kontakter för att de inte kan det svenska språket. Tidigare tvingade man invandrare att lära sig språket för att senare bli arbetssökande. Vi (Moderaterna) menar att det är mer givande att först börja jobba och därmed lära sig språket och skapa kontakter och nätverk. Arbete kan ge både språk och kontakter.

2.Hur skulle man kunna göra det svenska utbildningssystemet ännu mer konkurrenskraftigt?

Svar: Utbildning är det som ett civiliserat samhälle främst bör satsa på. Vi vill att den obligatoriska skolan ska bli 10 år, alltså att även förskolan ska bli obligatorisk. Om man ser på alla OECD-länderna så är det bara Sverige och ett land till som har obligatorisk skolgång från 7 års åldern. Alla andra länder börjar redan från 4-6 år att bl obligatoriska. För att inte vara det dåliga exemplet i internationella möten så bör vi ha obligatorisk skolgång från tidigare åldrar. Även betygen bör vara väldigt tidigt, från årskurs 4 hade varit bra. Betyg är inte något som betygsätter eleven som individ. Det är som ett kvitto på våra skolor, utbildningssystem, lärare etc. De sista resultaten av PISA-undersökningen var kvittot från Ibrahim Baylan tiden och detta resultat vill vi ändra på. Men vi måste vänta 9 år för att se resultat från vår skolpolitik/utbildningspolitik. Dessutom kan det vara problematiskt att involvera föräldrar i barnens skolgång, men beyg är ett signalsystem för hemmen.

Finland är ett bra exempel i många sammanhang. Men vi i Sverige ska inte ha en finsk skola, vi ska heller inte ha en kinesisk skola. I Sverige ska vi ha en bra svensk skola. Sverige måste satsa mer på matematiska ämnen för att kunna konkurrera med omvärlden. Handel är det universiella språket. Sverige måste vara ”duktigast i klassen” i tjänster- tillexempel ingenjörer- för att konkurrera med andra länder. För att få konkurrenskraftiga ingenjörer behöver vi satsa på matematik.

Som Moderaterna vill vi lyfta Sveriges utbildningsstatus och göra läraryrket mer attraktivt. För detta har vi infört karriärmöjligheter för lärare, lärar- och rektorslyftet, matematik- och läslyftet, och infört fler timmar i matematikundervisning på grundskolan.

3. Sveriges näringsliv och Svensk innovation?

Svar:”Detta med innovationer är mitt favoritämne”. För att vara kreativ och innovativ måste det vara okej att göra fel. I Sverige är det i de flesta fall okej att göra fel, men inte i många andra länder fastän de har många ingenjörer. Det måste vara tillåtet att ”tänka utanför boxen”. Samhället måste vara tolerant för att tänka utanför boxen och Sverige är därmed ett fantastiskt land. Toleransen är en av de främsta orsakerna till att det är så många som kommer till Sverige för att studera. Tolerans och respekt är alltså viktigt, vilken även Dialogslusen främjar.

Om vi vill att bolagen ska vara kvar i Sverige (tillexempel Volvo är kvar i Sverige trots att det idag är kinesiskt) så måste vi sänka Bolagsskatten. OECD menar att bolagsskatten är farligare än att betala inkomstskatt. Om bolagsskatten är låg vill företag vara kvar i Sverige. Vi har sänkt bolagsskatten.Vi har också sänkt investerarskatten så att fler ska investera istället föratt spara. Investerarskatten är idividbaserad. Investering gör också att folk blir mer engagerade i sina pengar. Det är de inte när de sparar i fonder. Vi har också sänkt expertskatten för att vi vill att Sverige ska ha bäst arbetskraft. Detta är 3 signaler för att ha bolag i Sverige!!!

I år är Europaparlamentet väldigt viktigt. I år handlar det väldigt mycket om protektionism. Partier som Sverigedemokraterna och Nationale Front är för protektionism. Protektionism handlar om nationalism och att man endast vill stärka den egna staten. Frihandel är därför mycket viktigt, för att bland annat hindra för stark nationalism. ”Frihandel är vägen till välstånd”. Vi måste också ibland inse att vi inte är bäst i klassen och därför behöver samarbeta med andra länder för att det ska bli så effektivt och givande som möjligt.

4. Vad kan man göra för att minska bostadsbristen?

Svar: För att minska bostadsbristen bör man tillåta bredare markupplåtelse. Vi behöver stora blandningar i bostadsrätter och hyresrätter. Fler hyresrätter behövs eftersom vi har en rörlig arbetsmarknad. Folk behöver kunna flytta in och säga upp sig utan att behöva vänta för länge. Ändra planprocesser. Det tar för lång tid och det blir dyrare om det är samma procedur för alla typer av byggader (tex. Studentbostäder och äldreboenden). Det borde vara lättare att få lov att bygga studentbostäder.

5. Vilka slags riktlinjer skulle ni föreslå för att minska ungdomsarbetslösheten? Vilka områden planerar ert parti att investera i?

Svar:
Vi har sänkt arbetsgivaravgiften för att det ska bli billigare och attraktivare att anställa ungdomar. Vi har också sänkt restaurangavdragen och detta är socialdemokraterna emot. Det är en stor valfråga. Men vi vill också att de äldre ska fortsätta att jobba och därför är det ingen arbetsgivaravgift för de, efter en viss ålder.

6. Vad anser ni om sjukvården idag?

Svar:
Sveriges mest socialistiska sektor är sjukvården och därför blir det stagnation.

7. Varför menar ni att fri sektor är bättre än offentlig? Det handlar bara om vinst när sjukvården blir en fri sektor?

Svar:Det är vinst, men denna vinst i den fria sektorn går till nya investeringar. De kanske investerar i ny arbetskraft eller i bättre teknik tillexempel och detta är väldigt bra. Kloka och förnuftiga personer investerar. Politiker bör säga vad som ska göras och ge ramarna för det som ska göras. Sedan ska det vara fritt i att bestämma hur det ska göras. Man ska konkurrera så att det blir bättre kvalité. Kund- och patientnöjdhet är viktigt.

8.Vad var det som personligen motiverade dig att bli en politiker?

Svar: När jag var 15 gick jag med i Moderaterna. Jag vill vara en engagerad medborgare och kunna påverka det samhälle jag lever i. Att vara politiker är både lärorikt och stimulerande och jag har haft stor nytta av det i mitt arbetsliv också. Samhället är en levande organism som förändras och vi behöver vara i dialog och påverka. Däremot planerade jag inte att jobba som politiker på heltid som jag gör idag. Det är ett förtroendeuppdrag, och om jag någon dag blir av med detta förtroende så är jag heller ingen politiker längre.

RELATERADE SIDOR

SENAST