Anna Johansson

2014.04.16 Anna JohanssonAnna Johansson kandiderar till riksdagen. Är idag biträdande kommunalråd i Göteborg med ansvar för förskola, skola, barn, unga och fritid.

1.Vad anser ni att man kan göra i det svenska samhället för att få mer aktiva medborgare?

Svar: Vi tycker att det är viktigt att medborgarna bjuds in för att vara delaktiga i olika beslutsprocesser. En svårighet är att intresset för att delta ofta kommer sent i processen när besluten redan är fattade eller väldigt nära beslut och då är möjligheten att förändra mindre. Partierna och andra föreningar och intresseorganisationer är viktiga för att människor ska kunna engagera sig och påverka sin situation och samhällsutvecklingen. Att vara aktiv i bostadsområden och på arbetsplatser etc. bör därför vara en prioriterad uppgift för de politiska partierna.

2.Hur skulle man kunna göra det svenska utbildningssystemet ännu mer konkurrenskraftigt?

Svar: Framför allt genom att lägga mer resurser på de yngsta barnen, redan i förskolan, och på de första skolåren så att alla kan lägga en bra grund för sitt lärande. Mindre klasser och bättre tidiga insatser för dem som behöver. Lärarna behöver få mer tid för att vara lärare och rektorerna få rätt förutsättningar för att vara pedagogiska ledare. Skolan behöver inte mer av nya styrdokument, betygssystem, organisationsförändringar eller dokumentationskrav utan arbetsro och fokus på att stödja elevernas inlärning. Skolan måste också bli bättre på att utjämna skillnaderna mellan barn med högutbildade föräldrar och barn med lågutbildade föräldrar, i dag ökar skillnaderna i stället.

3.Vad kan man göra för att minska bostadsbristen?    

Svar: Bygga mer. För att fler hyreslägenheter med rimliga hyror ska kunna byggas måste staten ta ett större ansvar. Regelverket för att få bygga måste förenklas så att det går snabbare att komma igång utan att demokratin åsidosätts.

4.Vilka slags riktlinjer skulle ni föreslå för att minska ungdomsarbetslösheten? Vilka områden planerar ert parti att investera i?  

Svar: Vi vill att alla unga som blir arbetslösa ska erbjudas jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Vi vill göra gymnasiet obligatoriskt, skapa se fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskolan och högskola/universitet så att fler unga kan få den kompetens som företagen efterfrågar. Vi vill skapa trainee-platser inom vård och omsorg så att fler unga kan få jobb och utbildning samtidigt som kvaliteten i välfärden ökar. Vi vill att Sverige satsar mer på innovationer och att stödja företag att växa så att jobben blir fler.

5.Vad anser ni om sjukvården idag?    

Svar: Vi tycker att sjukvården överlag håller god kvalitet, men vi ser också att det finns brister och att resurserna inte räcker till. Vi vill därför ge mer pengar till sjukvården och utveckla den framförallt för multisjuka äldre och cancerpatienter, där vi idag ser de största bristerna.

6. Vilken policy och vilka planer har du för äldrevården i Sverige?

Svar: Alla äldre ska kunna känna sig trygga med att det finns stöd att få när man behöver. Ädreomsorgen behöver mer personal och högre kompetens. Samordningen med sjukvården behöver förbättras. Fler bostäder som är anpassade för äldres behov och där man kan känna trygghet och slipper ensamhet är prioriterat.

7.Vad var det som personligen motiverade dig att bli en politiker?

Svar: Jag blev politiskt aktiv för att jag vill vara med och påverka samhället. Jag avskyr när människor inte får samma chans och inte får respekt för den de är och därför har socialdemokraterna alltid varit mitt alternativ. Att jag också blev politiker beror på att mina partivänner har tyckt att jag är en bra representant och nominerat mig till olika uppdrag.

8.Vilka fördelar finns det med att gå med i ert parti? Varför ska man rösta på ert parti?

Svar: Att vara medlem betyder att man får möjlighet att påverka partiets politik, framförallt lokalt, och får kunskap och nätverk som gör att man kan vara delaktig i att utveckla samhället i den riktning som vi vill. Om man vill se ett Sverige där vi tar bättre hand om varandra och löser fler samhällsproblem gemensamt i stället för att var och en får klara sig själv, om man tror att ett samhälle där alla får möjligheter att vara med och bidra och få stöd när man behöver är ett bättre samhälle för alla, om man tycker att det har varit tillräckligt med skattesänkningar och att det nu istället behövs investeringar i skolan, äldreomsorgen, sjukvården, järnvägen, bostäder och så vidare – då är Socialdemokraterna ett bra val!

 

 

 

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST