HemSenasteFöreläsning om Våldsbejakande extremism

Föreläsning om Våldsbejakande extremism

Valdsbejakande Extremism
Haisam A-Rahman, samordnare inom Göteborgs Stad besökte Dialogslussen och höll i en föreläsning om våldsbejakande extremism. Han berättade om hur extremismen ser ut i Göteborg och hur staden arbetar för att minska utbredningen av det.
Han påpekade att Göteborg är en av de mest segregerade städerna i Europa och att det har lett till att människor, framförallt unga har blivit påverkade av detta fenomen. Den höga arbetslösheten bland unga och den ökande segregationen har lett till att ungdomar börjat hamna på andra vägar, dvs. kriminaliteter och extrema grupper, vilket med tiden har skapat en social oro bland människor i staden.
 Haisam berättar om den högerextrema och den religiösa extremismen och dess inverkan i Göteborg och i Sverige. Hans specialiserings- och forsknings område är den Islamiska Staten, IS och hur den har lockat till sig många ungdomar från Göteborg. Haisam berättade om hur valorganiserad terror organisationen är och att de framförallt använder sociala medier för att nå ut till ungdomarna.
 Förutom att arbeta inom det civila samhället, föreläser han för olika myndigheter och organisationer inom ämnet.
Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST