dialogslussen-logo

Om Dialogslussen

Dialogslussen är en interkulturell dialogförening som bildades för att uppnå ökat samförstånd och acceptans, sammanhållning och integration i vårt mångfacetterade samhälle. Det är av största vikt för vårt arbete att vi som är engagerade i Dialogslussen själva är förebilder och accepterar varandras mångfald och olikheter. På det sättet stöttar och bidrar vi kontinuerligt till förståelsen kring hur ett välfungerande mångkulturellt samhälle kan uppnås.

Dialogslussen startades 2006 av en grupp frivilliga entusiaster inspirerade av författaren och tänkaren Fethullah Gülen. Organisationen består nu av tre dialogföreningar i tre olika städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dialogslussens mål omfattar:
  • Stödja ömsesidig förståelse mellan olika kulturer i Sverige.
  • Jobba mot fördomar i samhället.
  • Spela en aktiv roll när det gäller integration av icke-etniska svenskar i Sverige.
  • Upprätta dialog och nära samarbete med medier, frivilliga organisationer, offentliga institutioner.