Axel Darvik

2014.05 Axel DarvikAxel Darvik kandiderar som trea på Folkpartiets lista till Göteborgs kommunfullmäktige Val 2014

1.Vad anser ni att man kan göra i det svenska samhället för att få mer aktiva medborgare?

Svar:Vi behöver alla engagera oss i dialog och ta ansvar för vårt gemensamma samhälle. Föreningar fyller en viktig funktion i samhället men vi måste också bli bättre på att ta tillvara mer spontant och kortlivat engagemang. Det är mer vanligt idag att människor kan engagera sig under en kortare tid men inte binda upp sig för länge som man gör i en förening. Vi behöver hitta bra sätt att ta tillvara även denna typ av engagemang.

2.Hur skulle man kunna göra det svenska utbildningssystemet ännu mer konkurrenskraftigt?

Svar:Det viktigaste är lärarna. Många lärare trivs idag inte på sitt jobb och känner inte att de kan utvecklas eller har de resurser som behövs för att göra ett bra arbete. Detta måste vi ändra på. Det är i grunden en fråga om ledarskap. Lärare måste känna att de får det ansvar och de resurser som behövs. Vi vill satsa på kompetensutveckling och även höja lärarnas löner för att locka den bästa till Göteborg

3.Vad kan man göra för att minska bostadsbristen?

Svar:Vi måste se till att det går snabbare att få tillstånd att bygga. Alla de olika stegen tar för lång tid idag och det skrämmer bort investerare. Kommunen kan också vara mer aktiv som bostadsbyggare eftersom många lägenheter ägs av kommunala bolag. Det behövs både bostadsrätter och nya hyresrätter.

4.Vilka slags riktlinjer skulle ni föreslå för att minska ungdomsarbetslösheten? Vilka områden planerar ert parti att investera i?

Svar:Det är jätteviktigt att unga får ett första jobb så snart som möjligt. Det kan vara genom praktik eller sommarjobb. Kommunen kan bli bättre på att erbjuda sommarjobb. Restauranger och turism är särskilt viktigt för unga. Socialdemokraterna vill höja arbetsgivaravgifterna kraftigt på alla som anställer unga och dessutom höja momsen på restauranger. Det tror vi skulle vara mycket olyckligt för många unga.

5.Vad anser ni om sjukvården idag?

Svar:Sjukvården är bra men mycket kan bli bättre. Enklare typer av sjukvård kan öppnas upp för konkurrens om det leder till högre service mot medborgarna. Även i sjukvården kan mycket göras för att personalen ska trivas bättre och få ett bättre stöd för att göra ett bra jobb. Engagemang, delaktighet och ansvar behövs för att ständigt utveckla kvalitén.

6.Vilken policy och vilka planer har du för äldrevården i Sverige?

Svar:Äldre behöver känna trygghet inom äldreomsorgen. Idag får en del äldre möte många olika personer som tar hand om dem. Det får inte vara viktigare med vilket schema som passar kommunen bäst utan de äldres trygghet måste vara högst prioriterat. Att man känner personerna i hemtjänsten och har förtroende för dem är helt avgörande. Det måste också finnas boenden som passar olika faser i åldrandet. Idag läggs fler och fler äldreboenden ner och det måste stoppas. Men det behövs också boenden som är anpassade för funktionshindrade men som inte behöver särskilt mycket vård. De brukar kallas trygghetsboenden och vi vill att kommunen bygger många fler sådana boenden.

7.Vad var det som personligen motiverade dig att bli en politiker?

Svar:Liberal politik handlar om att se olikheterna som olika individer har som en styrka. Jag har sett hur människor far illa bara för att de inte är precis som normen i samhället. Det gäller både i skolan och på arbetsmarknaden. Vi liberaler säger att olikheterna är en stor tillgång och tar kraftigt avstånd från fördomar som hindrar människor att utvecklas. Jag vill vara med och påverka för att skapa ett bra samhälle som bygger på respekt och dialog, därför valde jag att engagera mig politiskt.

8.Vilka fördelar finns det med att gå med i ert parti? Varför ska man rösta på ert parti?

Svar:Folkpartiet bildades för att vi inte tror på att ett parti ska företräda en viss grupp i samhället. När vi bildades fanns ett parti för bönderna, ett för arbetarna, ett för kapitalägarna och ett för kommunisterna. Så är det till stor del fortfarande men vi tror det är bättre att driva en politik som är bra för hela folket.

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST