Adam Cwejman

2014.03.18 Adam CwejmanAdam Cwejman bor i Majorna och är Folkpartiets förstanamn till riksdagen i Göteborg.

1.Vad anser ni att man kan göra i det svenska samhället för att få mer aktiva medborgare?

Svar: mer aktiva medborgare i civilsamhället eller i politiken. Eftersom det är det senare jag arbetar med så ska jag besvara det. De svenska partierna genomgår en kris nu. Färre medlemmar samtidigt som den politiska makten i Sverige är oförändrad. Detta är givetvis inte bra. Partier är fortfarande sega och i många fall inte anpassade till medborgares vardag. Det kan tyckas svårt och krångligt att bli partiaktiv.

Jag skulle gärna se att vi i mitt parti blev bättre att snabbare få fram personer i partiet och använda människors kunskaper och erfarenheter. Att vara öppnare helt enkelt. Det låter lätt men är svårt. Det kräver att varje politiker är mer öppen att träffa medborgare och att medborgare också tar sitt ansvar att kontakta politiker.

2.Hur skulle man kunna göra det svenska utbildningssystemet ännu mer konkurrenskraftigt?

Svar:Om man med ”konkurrenskraftigt” menar att man får ett arbete efter utbildningen och att dessa utbildningar håller hög kvalitet så skulle jag säga att det är avgörande att vi har färre men bättre högskoleplatser i Sverige. Idag är den främsta inkomstkällan för högskolor och universitet att de har så många utbildningsplatser som möjligt. Detta tunnar ut kvalitén och på många utbildningar har man få undervisningstimmar i veckan. Färre platser, mer pengar till färre högskolor/universitet och högre antagningskrav tror jag är en början.

3.Vad kan man göra för att minska bostadsbristen?

Svar:I svenska storstäder byggs det för lite. Jag tror att det har ett antal skäl: a) kommunerna håller på mark som kan användas, många byggbolag menar att det finns för få markanvisningar. b) Vi har alltför detaljerade krav på hur man ska bygga. Standardkraven är höga vilket gör att lägenheterna blir dyra c) Regleringen på hyressättningen gör att byggbolag främst vill bygga sådant de tjänar pengar på direkt, dvs bostadsrätter. d) Möjligheterna att överklaga byggplaner är alltför generösa. Det gör att byggen blir dyra och försenas många år. Man bör minska möjligheten att överklaga. e) Upphandlingen med byggbolag gör att bara de största byggbolagen klarar att pressa priserna. Vi skulle behöva fler små byggherrar som kan bygga annorlunda och billiga bostäder.

4.Vilka slags riktlinjer skulle ni föreslå för att minska ungdomsarbetslösheten? Vilka områden planerar ert parti att investera i?

Svar:Folkpartiet har föreslagit ”läringsplatser”. Dessa skulle erbjudas som en del av utbildningen. Det innebär att man får ett arbete till lägre lön som är en del av utbildningen. Då får man erfarenhet och något att sätta på cv:t. Systemet har fungerat väldigt bra i Tyskland och Nederländerna där ungdomsarbetslösheten är mycket lägre. Dessutom är det viktigt att regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften finns kvar, den vill oppositionen ta bort. Den gör att det blir billigare för företag att anställa unga.

5.Vad anser ni om sjukvården idag?

Svar:Den svenska sjukvården kännetecknas av hög kvalitet men långa köer. Detta gäller såväl köer på vårdscentraler som till specialistvården. Det är i detta senare led som vi vill göra mest. Det är viktigt att slå vakt om valmöjligheter, att medborgare ska kunna välja olika vårdgivare. Att vara fast med en vårdgivare kan upplevas negativt om man är missnöjd. Givetvis vill vi se en offentligfinansierad vård men vi tror att olika vårdgivare kan skapa en mångfald som minskar köerna och dessutom inför nya metoder i sjukvården.

6.Vilken policy och vilka planer har du för äldrevården i Sverige?

Svar:Äldrevården är inte mitt specialområde. Det måste jag medge. Främst är dessutom äldrevården en kommunal fråga och mitt huvudområde är nationellt baserad politik. Generellt tycker jag att linjen från vårdpolitiken även bör gälla i äldrevården. Alla i Sverige ska ha samma möjligheter till en bra och trygg ålderdom och det kräver att vi har en välfinansierad äldrevård. Det jag tycker det finns utrymme för är mer specialisering och valfrihet. Alla har inte samma behov och preferenser. Med fler privata utförare kan vi exempelvis ha fler äldreboenden där man talar de språk som de äldre där talar. Specialistkompentensen gör att man som äldre känner sig hemma och mer trygg, det tror jag bör vara ett grundläggande perspektiv som tyvärr går förlorat i en likriktad äldrevård.

7.Vad var det som personligen motiverade dig att bli en politiker?

Svar:Det finns givetvis många skäl. Men att mina föräldrar kom som flyktingar från en kommunistisk diktatur har gett mig en grundläggande insikt i värdet av demokrati och frihet. Mina politiska motsatser är extrem nationalism och vänsterextremism. Jag vill kämpa för ett samhälle där individen står i centrum och där enkla populistiska lösningar hålls på avstånd. Jag tycker dessutom det är viktigt att människor med olika bakgrund är i politiken, en mångfald av erfarenheter är viktig.

8.Vilka fördelar finns det med att gå med i ert parti? Varför ska man rösta på ert parti?

Svar:Som med alla partier finns det en möjlighet att påverka politiken. Många av de frågor som FP varit först med att driva har senare blivit allmän politik i landet: rösträttsreformen och EU-medlemskapet är två saker. FP är ett öppet och välkomnande parti som gärna tar till sig av nya perspektiv. Av samma skäl tycker jag att man ska rösta på FP: vi är realister som tror på en allmän välfärd men inser att den måste vara välfinansierad, därför tror vi på fria marknader och ett bra företagsklimat. Vi lägger mycket fokus på utbildningspolitiken och skolan för det är där människors utveckling börjar.

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST