HemSenasteDialogmiddag: 2013 Stockholm

Dialogmiddag: 2013 Stockholm

DialogmiddagSTKH

För andra gången arrangerades Dialogmiddag på Stockholm Sheraton Hotel. Som föregående år var ämnet för kvällen mångfald, integration och dialog i vårt samhälle. Gästtalare för kvällen var civil- och bostadsministern Stefan Attefall samt Björn Cedersjö från SKR. Attefall och Cedersjö talade om integrationsfrågor utifrån deras egna perspektiv och lyfte fram vikten av dialogen i dagens samhälle. Deltagarna som representerade olika församlingar, föreningar och organisationer fick senare lyssna på levande musik från Anatolien som var både på bosniska, syrianska, arabiska, hebreiska och turkiska. Middagen som var föreningens sista aktivitet för året har väckt ett stort intresse och önskar att det ska fortsätta på detta vis.

RELATERADE SIDOR

SENAST