HemProjekt o IdéerSveriges Färger-Göteborg 2016

Sveriges Färger-Göteborg 2016

”konsten att leva tillsammans”

Sveriges 1
Varför ett teckningsprojekt?

Att teckna en bild är ett sätt att tala och kommunicera. Det är ett mycket kraftfullt kommunikationsverktyg. En tecknad bild kan avslöja flera saker än ett ord. Genom att använda detta verktyg kan barn och ungdomar uttrycka sina värderingar, sina tankar, sina förhoppningar, sina bekymmer och på det sättet sända ett budskap till sin omgivning. I samband med projektet vill Dialogslussen öka intresset för mångfalden och integrationen i Göteborg.

Sveriges 1

Att teckna en bild är ett sätt att tala och kommunicera. Det är ett mycket kraftfullt kommunikationsverktyg. En tecknad bild kan avslöja flera saker än ett ord. Genom att använda detta verktyg kan barn och ungdomar uttrycka sina värderingar, sina tankar, sina förhoppningar, sina bekymmer och på det sättet sända ett budskap till sin omgivning. I samband med projektet vill Dialogslussen öka intresset för mångfalden och integrationen i Göteborg.

I tidig ålder vill vi öka barn och ungdomars intresse för denna fråga. På så sätt vill vi att de på tidigt stadie anpassar sig till en framtid där hudfärg, religion och etnicitet inte ses som ett problem. Vi vill få unga att mötas kring ett och samma tema där de får möjlighet att presentera sina idéer och tankar för ett bättre samhälle. Efter avslutat projekt vill vi att barn och unga ser mångfalden som en möjlighet och inte som ett hot. Med projektet hoppas vi på att kunna nå så många som möjligt och öka intresset för mångfald och integrationsfrågor.

För att göra projektet spännande kommer teckningarna att bedömas av en jury för att senare utse de tre bästa bidragen.

Projektet avslutas med ett mingel där samtliga deltagares bidrag visas på en utställning och de tre bästa prisas.

Datum:
18/3 – Sista inlämningsdag
5/4 – vinnarna annonseras
9/4 – prisutdelning

Utdelning av pris;
Första pris: 500kr och till klasskassan 1000kr
Andra pris: 400kr och till klasskassan 750kr
Tredje pris: 300kr och till klasskassan 500kr

Bidragen skall skickas in senast den 18:e mars 2016 till
Dialogslussen i Göteborg
C/o Lära För Livet
Gustaf Dalensgatan 34
417 24 Göteborg

 Ps: Tävlingen kommer ske inom Göteborg

För mer information titta på www.dialogslussen.se eller maila och fråga sverigesfargergbg@dialogslussen.se

 

 

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST