Utbildning och Etik

Utboetik2Dialogslussen Göteborg organiserade den andra diskussionen i en serie kallad “Sunt Förnuft”.  Initiativet har hämtats från den filosofiska betydelsen av sunt förnuft, vilket definieras som förmågan att uppfatta, förstå och bedöma saker på ett vis som delas av nästan alla människor.

Den andra ämnet i Sunt Förnuft-serien titulerades ”Utbildning och Etik”. Målet med detta ämne var att utforska hur kunskap kan förmedlas för att samtidigt producera etik, disciplin och på så vis lyckas skapa en bra karaktär hos elever.

Utboetik2Dialogslussen Göteborg organiserade den andra diskussionen i en serie kallad “Sunt Förnuft”. Initiativet har hämtats från den filosofiska betydelsen av sunt förnuft, vilket definieras som förmågan att uppfatta, förstå och bedöma saker på ett vis som delas av nästan alla människor.

Den andra ämnet i Sunt Förnuft-serien titulerades ”Utbildning och Etik”. Målet med detta ämne var att utforska hur kunskap kan förmedlas för att samtidigt producera etik, disciplin och på så vis lyckas skapa en bra karaktär hos elever.

 

Tre huvudteman diskuterades under forumet:

1.Vad är målet med utbildning? Distribuering av kunskap?   Utveckla elevernas mentalitet?

2.Utmaningar i   utbildningssystemet i mångkulturella samhället.

3.Vad är lärarens roll i den här processen ?

Christer Mattson – Skapare av Kungälvsmodellen
Åke Sander – Professor i Religionsvetenskap/Religionsbeteendevetenskap, Göteborgs Universitet
Göran Brante – Universitetslektor, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs Universitet
Selcuk Akti – VD, Selma Pedagogik E.K. samt ordförande av Dialogslussen Göteborg
Patrick Gruczkun – Nätverkskoordinator, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation
Henrik Frykberg – Ansvarig för Västra Götalands interreligösa del av svenska kyrkan.
Tuba Kinali – Student, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskola
Ola Henricsson – Lärare, forksare inom pedagogik, Göteborgs Universitet
Klas Grinell – Författare, Docent i idé- och lärdomshistoria, Intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet i Göteborg.
Lars Havstad – Center för skolutveckling, Göteborgs kommun
Elba Mammadli – Assistent till VD, Selma Pedagogik E.K./PR Consultant, Plattformen.
Martin Johansson – Intern, Dialogslussen Göteborg

Rekommendationer:

1. Tolerans beror av självkännedom före kunskap om andra.

2. Dialog bygger på modet att förändras i mötet med andra. Vi möter andra individer, inte kulturer. Men alla individer är formade av kultur, social bakgrund och en massa annat. Vi bedömer också ofrånkomligen alla andra utifrån föreställningar om kultur.

3. Alla har rätt att söka och prova sina egna identiteter.

4. Det är viktigt att etablera dialog mellan lärare och elever.

5. Också läraren måste våga förändras i mötet. Möten måste vara på riktigt. Läraren måste våga lyssna på allvar även på idéer som kränker värdegrunden, för att ge elever möjlighet att lära känna sig själva snarare än att hamna i försvar. Även lyssnandet måste vara på riktigt.

6. Det finns en inbyggd spänning i skolan mellan behoven av normalundervisning och specialpedagogik. Det finns också en spänning mellan kraven på att förmedla formell kunskapsmassa och behoven för människoblivande, något som kan formuleras som en spänning mellan utbildning och bildning, och mellan teorier och praktik.

7. En pedagogik inriktad på dialog kan lära barn mer om sina kamraters livsvärldar. Kan ge större insikter om sig själva. Utan fokus på olikheter eller konflikter.

 

RELATERADE SIDOR

SENAST