Tryggare Göteborg

Peaceful-Goteborg-2Tryggare Göteborg

Dialogslussen Göteborg organiserade den första diskussionen i en serie kallad “Sunt Förnuft”. Initiativet har hämtats från den filosofiska betydelsen av sunt förnuft, vilket definieras som förmågan att uppfatta, förstå och bedöma saker på ett vis som delas av nästan alla människor.Det första ämnet i Sunt Förnuft-serien titulerades “Tryggare Göteborg”.

Målet med ämnet var att återbringa uppmärksamhet till den ökande nivån kriminalitet, framförallt bland unga människor, i Göteborg och att bringa samman professionella med olika bakgrunder såsom beslutsfattare, forskare, socialarbetare, polis och samhällsrepresentanter för att spåna kring utmaningarna och skapa rekommendationer för mer effektiva och koordinerade aktioner att tackla problemen med straffbara handlingar bland ungdomar i Göteborg.

Peaceful-Goteborg-2Dialogslussen Göteborg organiserade den första diskussionen i en serie kallad “Sunt Förnuft”. Initiativet har hämtats från den filosofiska betydelsen av sunt förnuft, vilket definieras som förmågan att uppfatta, förstå och bedöma saker på ett vis som delas av nästan alla människor.Det första ämnet i Sunt Förnuft-serien titulerades “Tryggare Göteborg”.

Målet med ämnet var att återbringa uppmärksamhet till den ökande nivån kriminalitet, framförallt bland unga människor, i Göteborg och att bringa samman professionella med olika bakgrunder såsom beslutsfattare, forskare, socialarbetare, polis och samhällsrepresentanter för att spåna kring utmaningarna och skapa rekommendationer för mer effektiva och koordinerade aktioner att tackla problemen med straffbara handlingar bland ungdomar i Göteborg.

Tryggare Göteborg-diskussionen inbegrep två större teman:

a) Mångkulturella Samhället och Ungdomskriminalitet

b) Ungdomskriminalitet och Förebyggande Åtgärder

Dialogslussen Göteborg bjöd dessutom in en gästdeltagare från USA, Dirk Ficca, som arbetar med Social Cohesion-projektet i Malmö i samarbete med flera andra officiella organ.
Efter en rad produktiva diskussioner och delande av erfarenheter blev resultatet en lista rekommendationer.
Evenemanget avslutades med att deltagarna tillsammans avnjöt en kvällsmeny i en vänskaplig och uppriktig atmosfär.

Rekommendationer från mötet.

 

RELATERADE SIDOR

SENAST