HemBoktipsViolent extremism: Naming, Framing and Challenging

Violent extremism: Naming, Framing and Challenging

Violent Extremism bigVåldsbejakande extremism är ett seriöst problem i vårt nutida samhälle. Det gör negativ verkan på flera olika sociala nivåer: det förstör sammanhållning, ökar misstankar i olika sociala grupper; det ger liv åt rädsla, hat och fiendskap; dess existens kan användas för att provocera och stödja vissa religiösa, kulturella och politiska fördomar. Slutligen underminerar det dialogsprinciperna – om ökad förståelse, empati och vård – värderingarna och formerna för engagering som the Dialogue Society syftar till att främja. Till följd av detta kan inte the Dialogue Society vara likgiltig till våldsbejakande extremism.

 Sedan the Dialogue Society grundades så har vi bibehållit ståndpunkten att en positiv och förebyggande inställning måste främjas på en gräsrotsnivå för att bekämpa de underliggande orsakerna och ideologin bakom våldsbejakande extremism. Vi har vid upprepande tillfällen hävdat att målet med att besegra våldsbejakande extremism ideologi och dess tillhörande attityd inte kan uppnås enbart genom att söka efter det. Snarare är det ett resultat som kan bli verklighet genom att man främjar en omfattande och förebyggande inställning vilket, även om det inte har avradikalisering som prioriterat mål, ändå uppnår samma resultat.

Boken finns att ladda ner gratis på: http://www.dialoguesociety.org/publications/academia/1074-violent-extremism.html

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST