HemBoktipsDialogue Theories

Dialogue Theories

DialoguetheoriesDenna bok är en del av the Dialogue Societys pågående projekt i att forska, främja och bidra till dialog. Tillsammans med The Journal of Dialogue Studies som kommer att ges ut i år [2013], och en masterexamen i Dialogstudier som the Dialogue Society ger i samband med Keele University, så är det tänkt att bidra till ”Dialogstudier” som ett akademiskt område. Vi hoppas att genom att fokusera mer på det akademiska studerandet av dialog kommer att skapa drivkraft för dialog i praktiken såväl som utvecklandet och diskussion av teorin. Dialogstudier har en naturlig plats i ett samhälle med fokus för fred och respekt mellan grupper. Kanske kommer det även att bidra till att gynna detta tänk och att skapa det samhället.

I the Dialogue Society är vi fokuserade på att hantera ett underskott på en dialog innan det leder till utvecklingen av konflikt. När en konfliktsituation uppstår behövs olika mekanismer och strategier; frågan om hur man på bästa sätt hanterar och löser konflikter är självklart en nödvändig prioritet. Men, frågan om hur man undviker att relationer bryts ner till den nivån till att börja med behöver lika mycket fokus. Att undersöka dialogteorier och utövande bidrar till utvecklingen av bättre svar på den frågan.

En förhandsvisning av boken finns på: http://www.dialoguesociety.org/publications/academia/875-dialogue-theories.html

Den finns att köpa på: http://www.amazon.co.uk/gp/product/0956930476

RELATERADE SIDOR

SENAST