HemBoktipsJag har mina känslor och mitt förstånd:Muslimska kvinnor i Israel

Jag har mina känslor och mitt förstånd:Muslimska kvinnor i Israel

eligondor

Boken Jag har mina känslor och mitt förstånd: Muslimska kvinnor i Israel handlar precis som titeln säger om muslimska kvinnor i Israel. Göndör börjar boken med ett kapitel om muslimers historia i Israel vilket är ett väldigt pedagogiskt sätt att sätta in läsaren i den historiska kontext som en behöver för att förstå de analyser som Göndör gör senare i boken. Kapitlet består av kortare avsnitt där Göndör berättar kort om hur Israel blev Israel, muslimers relation till Israel i en historisk kontext, hur de blir politiskt aktiva och om den islamiska rörelsen i Israel. I samma kapitel diskuterar Göndör även en mängd statistisk vilket är ganska tungt att läsa men som visar en tydlig bild för en utomstående. Han diskuterar statistik rörande genomsnittsålder, arbetslöshet, levnadsstandard, födelsetal, abort, ålder för äktenskap, gymnasiekompetens och så vidare.

I följande kapitel beskriver Göndör kort kvinnorna han har intervjuat och svårigheterna med att få kontakt med dem.

Kvinnorna jag har samtalat med kommer alla från liknande miljöer i arabiska byar eller städer i Israel. Alla studerade vid israeliska universitet, var mellan 19 och 26 år när vi träffades första gången och tillhörde islamiska rörelsens studentförenings södra falang i Israel. En del bjöd in mig i sina hem medan andra avstod från att fortsätta intervjuerna och ursäktade sig med tidsbrist. Dessutom har alla valt att bli mer religiösa ön vad de tidigare varit, som de själva uttrycker det i intervjuerna. De bär alla hijab(huvudduk) och i den del fall även jlbab(lång kappa).

Göndör beskriver även sin relation till dem och beskriver hur

Mötet med kvinnorna innebar ett möte mellan muslimska religiösa kvinnor och mig som är jude med ett förflutet i Israel, 49 år vid vårt första möte och med både svenskt och israeliskt medborgarskap. På grund av det ibland spända förhållandet mellan judar och muslimer, araber och israeler i regionen har det funnits risk för starka motsättningar mellan oss. Mitt val att fokusera på religionens roll i dessa kvinnors liv har dock visat sig fruktbart och konfliktdämpande

Det syns tydligt på olika ställen i texten att Eli Göndör även har studerat genusvetenskap. Han sätter in sig själv i texten som är vanligt i genusvetenskapliga texter. Han beskriver hur det fanns en maktasymmetri mellan honom och respondenterna

Det vore fel att påstå att samtalen mellan mig och mina respondenter har varit helt naturliga samtal mellan jämställda individer. Det förekom en maktasymmetri mellan mig som ställer frågorna och tar sig rätten att tolka svaren och dem jag har intervjuat.

Han beskriver även hur det faktum att han i relation till kvinnorna var utlänning, man och israelisk medborgare gjorde att han hamnade i en ojämställd relation till kvinnorna. Men han säger även att kvinnorna utövade makt över honom i det att han var helt och hållet beroende av dem för att kunna genomföra arbetet och att de i vissa fall undvek honom och hoppade av.

I intervjuerna diskuterar Göndör och kvinnorna allt från kläder, giftermål, gemenskap och hemmahörande. De diskuterar hur det känns att vara en minoritet och vad som händer med en som hamnar i helvetet.

Sammanfattningen skrivs av Elise Jonsson

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST