HemSenasteDialogmiddag: Dialogpriser 2013 Göteborg

Dialogmiddag: Dialogpriser 2013 Göteborg

Dialogpriser 2013GbgMåndagen den 27:e maj utdelades de första årliga göteborgska dialogpriserna av föreningen Dialogslussen under en dialogmiddag på Börsen. Ett 80-tal inbjudna gäster från politik, föreningsliv, näringsliv och kultur i Göteborg njöt god mat, praktiserade gränsöverskridande dialog och fick lyssna till turkisk flöjtmusik och se en kalligrafiuppvisning. Ledamoter från såväl den svenska riskdagens om det turkiska parlamentet var representerade. Kommunalråd Tomas Martinsson (Mp) höll tal om dialogens vikt och värde.

 

dialogpriser2013

Dialogmiddag på Börsen med utdelning av 2013 års dialogpriser
 

Måndagen den 27:e maj utdelades de första årliga göteborgska dialogpriserna av föreningen Dialogslussen under en dialogmiddag på Börsen. Ett 80-tal inbjudna gäster från politik, föreningsliv, näringsliv och kultur i Göteborg njöt god mat, praktiserade gränsöverskridande dialog och fick lyssna till turkisk flöjtmusik och se en kalligrafiuppvisning. Ledamoter från såväl den svenska riskdagens om det turkiska parlamentet var representerade. Kommunalråd Tomas Martinsson (Mp) höll tal om dialogens vikt och värde. 

2013 års dialogpriser delades ut i tre kategorier:

christer mattsson1. Ömsesidig Integration: Oavsett om man har gamla rötter i Sverige eller från andra delar av världen, så måste vi alla ständigt återintegreras i levande och föränderligt samhälle. Det här priset delas ut till individer eller organisationer som har gjort insatser för att stärka integrationen i vårt mångkulturella samhälle.

Priset tilldelades Christer Mattson
Prisutdelare var Susanna Haby, moderat riksdagsledamot från Göteborg

Motivering
Dialogpriset under kategorin ömsesidig integration tilldelas Christer Mattsson för hans uthålliga utveckling av Toleransprojektet.

I respektfulla samtal möts skolelever som bär på intoleranta idéer och världsuppfattningar. Eleverna får öva gränsöverskridande empati genom att i berättelsens och upplevelsernas form möta offer för intoleransen.

 

Projektet visar att ömsesidig integration och tolerans är långsiktiga, komplicerade och dyrbara processer eftersom människan och våra relationer är komplicerade och dyrbara. Att våga ta ansvar och låta det kosta har också visat betala sig både samhällsekonomiskt, rent mellanmänsklig och på individnivå.

 

marika palmdahl2. Interreligösa frågor: Dialog handlar om att möjliggöra möten över religiösa gränser, att möta människor med en annan trostillhörighet, att samtala och lära känna varandra. Priset delas ut till en individ eller organisation som har visat ett gott exempel på en fördjupad och breddad dialog mellan människor av olika tro.

 

Priset tilldelades Marika Palmdahl

Prisutdelare var Anneli Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg

Motivering

Marika Palmdahl har under lång tid lagt ned ett stort arbete på att etablera en långsiktig interreligiös dialog i Göteborg. Hon är en aktiv teolog och som gjort mycket för att föra samman olika religiösa församlingar i dialog. Hon har aktiv deltagit i och lett ett projekt för interreligiös dialog bland unga i Göteborg, och har också varit involverad i internationella dialogaktiviteter. Hon var en av ledarna för ett interreligiöst dialogprogram mellan Göteborg och Leicester i Storbritannien.

gft-logo

 

 

 

 

3. Journalistik och media: Fördomar lever på okunskap. Ett fungerande samhälle är beroende av ett fritt och öppet kunskapsutbyte.Priset delas ut till Individ eller organisation som aktivt har bidragit med information, kunskap och bidragit till en positiv opinionsbildning kring integrationsfrågarna.

Det här är ett pris som Dialogslussen delar ut för att uppmärksamma goda insatser inom ovanstående områden.

Priset tilldelades Göteborgs Fria Tidning.

Pga sjukdom kunde de tyvärr inte närvara och därför fanns ingen prisutdelare. 

Motivering
Genom att bredda den mediala rapporteringen med ett särskilt fokus på global och lokal fördelning, fred och mångkulturella frågor bidrar det oberoende mediekooperativet Göteborgs Fria Tidning på ett viktigt sätt till förståelsen av integrationens villkor. Ett fritt samhälle behöver många röster. Genom att producera två tidningar på lättläst svenska ger Fria tidningar också fler möjlighet att ta del i samhället. För detta arbete får de 2013 års integrationspris.

dp genis foto

 För mer bilder Tryck här

RELATERADE SIDOR

SENAST