HemDiskusionsforumFöreläsningarFöreläsning med Christer Hedin ”Vi har fler likheter än olikheter”

Föreläsning med Christer Hedin ”Vi har fler likheter än olikheter”

Monoteistiska religionerna eller Abrahams barn som det ibland kallas för var kvällens samtalsämne. Christer Hedin som är religionshistoriker vid Stockholms universitet var Dialogslussens gästföreläsare. Hedin  föreläste om hans bok, Abrahams barn om vad som skiljer och förenar  judendomen, kristendomen och islam. Hedin nämnde om att de tre  religionerna har samma Gud och alla räknar Abraham som stamfader. Han är en förebild i tro och symbol för monoteistiska religionernas enhet och  gemensamma ursprung. Abraham är en viktig person för dessa religioner,  det kan man även se i både Bibeln och Koranen där han nämns. Även  Abrahams söner Ismael och Ishak blir stamfader till stora folkgrupper.  Från Ismaels folk formas islam och från Ishak judendom och senare  kristendomen. Inom de tre stora monoteistiska religionerna kan man se  gudomliga uppenbarelser som kom till människorna successivt. Idag kan  man se olikheter i dessa religioner, men dem har en hel del gemensamma  rötter som förenar dem med varandra. Hedin avslutade sitt föredrag genom att erinra om att den viktigaste egenskap som de tre religionerna tror  på är att; Gud är rättfärdig, barmhärtig och kärleksfull.  Till sist  fick åhörarna möjligheten att smaka på ”Noaks gröt” som även kallas för  Ashura i den muslimska världen.

 

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST