Abrahams tält

abrahamstalt

Vad är ”Abrahams tält”?

”Abrahams tält” är en mötesplats mellan judar, kristna och muslimer. Profeten Abraham/Ibrahim ses som en viktig profet inom de tre religionerna och som en förebild i tron.

Tältet är en tillfällig mötesplats där den gemensamma tron på Guds vilja till fred mellan människor manifesteras. I tältet får den religiösa och kulturella mångfalden komma till uttryck, genom bland annat mat, musik, dans, utställningar och gemensam läsning/ bön.

”Abrahams tält” är inte ett forum för teologisk debatt, utan en plats för delande där var och en ger sitt bidrag.

Syfte

Syftet med tältet är att skapa en mötesplats där församlingar och föreningar från de tre olika religionerna tillsammans visar på en vilja att möta varandra i vänskap och respekt. Det finns en önskan om att ”Abrahams tält” skall ha en lokal prägel där människor får en möjlighet att skapa goda relationer över religiösa gränser. Förhoppningen är att kontakter mellan människor knyts i det att man gör något positivt tillsammans.

dsc08017dsc08033p1070288p1070314

RELATERADE SIDOR

SENAST