HemAktiviteterDialogmiddagarKulturmiddagar för studenter

Kulturmiddagar för studenter

dialogdinnerKulturmiddagarnas syften är att förbättra den interkulturella förståelsen i en varm och familjär miljö. Dessa middagar ger människor möjlighet att lära känna andra kulturer både genom att iaktta dem i hemmiljö och även få smaka på deras kokkonst som blandas och kryddas med  hjärtligt tal.

RELATERADE SIDOR

SENAST