Kultur

Dialogslussen lägger extra tonvikt på kulturens roll som sådan, speciellt när det gäller empatisk förståelse/acceptans i samhället med tanken på detta ska vi inte endast vara en representativ för olika identiteter utan kultur måste få uttryckas genom diverse evenemang för att undvika missförståelse.

Dialogslussen betonar kultur därför att kulturen härleds från dess förmåga och kapacitet att kunna sammanföra olikheter och genom detta skapa empatisk förståelse/acceptans i en gemensam värld.

För att uppnå detta organiserar Dialogslussen olika kulturella aktiviteter som till exempel (men inte enbart) kulturella utställningar och gruppresor.

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

Bokmässan

Bokmässan 2015

SENAST