”Bortom rätt och fel”

BortomrattofelpatrickWorkshop och bokföreläsning om boken ”Bortom rätt och fel”
 
Tidigare i år utgavs Patrick Gruczkuns bok ”Bortom rätt och fel” som innehåller flera berättelser som alla säger något om vad det innebär att vara människa. Patrick har länge arbetat med konflikthantering och interkulturell kommunikation och hans bok innehåller reflektioner och öppna frågor som kan bidra till en givande dialog.
 
Den 5 november anordnade Dialogslussen en workshop med Patrick Gruczkun där flera olika berättelser ur hans bok hade valts ut för att arbeta vidare med. Deltagarna fick välja en av berättelserna de kände igen sig med och delades sedan i grupper för att tolka och diskutera kring dem. Patrick vägledde workshopen med att koppla berättelserna till vår vardag och reflektera kring hur dessa berättelser påverkade människans olika tankar och värderingar i samhället. Flera deltagare tog upp ämnen ur sin sociala omgivning och kultur och diskuterade kring hur detta utvecklade deras tankesätt och syn på människan. En väldigt lärorik och intressant workshop ägde rum där olika kulturella och sociala värdefrågor samtalades. 
 
 
RELATERADE SIDOR

SENAST