Val 2014

Avpublicerad

Informationsutbyte inför valet 2014

Val2014

Det stundar till val i Sverige. Det är en fråga om att val/röstning anses vara själva kärnan i demokratin och en idealisk demokrati omfattar direkt deltagande av medborgarna i många aspekter av offentliga beslut. Att rösta blir således ett avgörande verktyg i denna mekanism. Det är svårt att driva ett demokratiskt system med framgång, utan stöd och röster av medborgarna.

Trots detta har rapporter på senare år visat lågt valdeltagande och begränsad medborgerligt engagemang i valet. Invandrare hör till grupper där ett lågt valdeltagande traditionellt får starkast genomslag, tyvärr utnyttjar denna grupp inte sin demokratiska rätt att rösta i samma utsträckning som andra grupper i samhället. Detta fenomen gäller dessvärre den unga generationen också, som växer upp utan att förstå fördelarna och privilegierna av att leva i ett fritt demokratiskt samhälle som förutsätter att man anammar vissa plikter, bl.a. att rösta.

Vad är orsaken till detta? Varför är valdeltagandet fortsatt lågt bland vissa grupper i samhället?

Samhällsupplysning är en hörnsten i en stark demokrati. Det främjar stödet för demokratiska institutioner och värderingar, bygger förtroende för staten/regeringen och de förtroendevalda, samt bidrar till ökad medborgerlig delaktighet i viktiga områden, inklusive röstning. Ju mer kunskap vi har om det offentliga arbetet, desto mer är vi benägna att stödja kärnvärden i det demokratiska självstyret.

Samhällsupplysning kan förändra åsikter i specifika frågor. Ju mer information vi har, desto mindre sannolikt är det att misstro och känna rädsla för det politiska och offentliga livet. Okunskap leder till rädsla, medan kunskap föder förtroende.

Mer kunskap/information bidrar till ett aktivt medborgarskap i samhället. Aktivt medborgarskap definierar vi som en balansgång mellan rättigheter och skyldigheter i samhället. De styrande ger vissa rättigheter till sina medborgare men i gengäld förväntar sig vissa skyldigheter från dem, för att kunna säkerställa dessa rättigheter. Exempelvis ger de styrande sina medborgare rätten att rösta och många människor utnyttjar denna rätt, då de ser det som en skyldighet, medan andra låter bli på grund av brist på information.

Vi på Dialogslussen försöker att främja och bidra till aktivt medborgarskap.

Inför valet 2014 ska Dialogslussen Göteborg anordna ett projekt för att informera sina medlemmar om valet. Projektet kommer att bestå av flera tillfällen där flera valkandidater från Västra Götaland ska inbjudas var för sig.

Syftet är att få ta del av de olika partiernas planer gällande Västra Götalands och Sveriges framtid.

Dialogslussen Göteborg kommer också att presentera sig inför valkandidaterna och ställa sina medlemmars frågor. Exempelvis kommer följande områden att beröras under programmet:

- Arbetsmarknad
- Utbildning
- Bostadsbrist
- Sjukvård
- Aktuella frågor

Resultatet av besöket kommer att sammanställas och presenteras i Haber Isvec (den enda dagliga nyhetsportalen för den turkisktalande populationen i Sverige, www.haberisvec.com),  Dialogsslusens hemsida och sociala medier.

Alla kandidater kommer att få samma villkor, vilket innebär att de får samma frågor, och att de får frågorna i förväg för att kunna förbereda sig.

Områden som kommer att beröras ska presenteras innan presentationen och kommer att vara samma för alla.

 

 

 

 

 

Göteborg

Gustaf Dalensgatan 8

417 24  Göteborg

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

Sundbybergsvägen 1

171 73  Solna     

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Malmö

Åmålsgatan 9

214 31 Malmö

E-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.